Nico treedt toe tot bestuur ABU om nog meer verschil te maken!

29 december 2022

Oprichter en eigenaar van Flexible Human Services, Nico Geerlings, is gekozen tot bestuurslid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Dinsdag 13 december jongstleden is Nico toegetreden tot het bestuur van de ABU. Hij is unaniem gekozen tijdens de ALV van de ABU. Hij vult hiermee de plek op van Tom Sijpestijn, die na ruim 21 jaar stopt als ABU-bestuurslid.

Nico Geerlings is de grondlegger van Flexible Human Services. Samen met zijn broers runde hij een agrarisch familiebedrijf. Geconfronteerd met schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt zag hij als een van de eersten de kans om hardwerkende Poolse mensen naar Nederland te halen en hier aan werk te helpen bij diverse opdrachtgevers. Zo is in 2002 Flexible Human Services ontstaan.

Het bedrijf is in 20 jaar uitgegroeid tot 2.000 werknemers die dagelijks ruim 150 bedrijven laten groeien. In deze periode heeft Nico zich op alle mogelijke manieren altijd ruimhartig ingezet voor de belangen van de internationale medewerkers. Zo trad hij in 2006 toe als bestuurslid van de Vereniging van Internationale Bemiddelaars en in 2009 als voorzitter van de SKIA, de Stichting Internationale Arbeidsbemiddeling, die er op toeziet dat de huisvesting van arbeidsmigranten voldoet aan bepaalde eisen. In 2012 neemt Nico zitting in het college van deskundigen van Stichting Normering Flexwonen (SNF), een soortgelijke stichting die als doel heeft een hogere standaard te stellen voor huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland. Dit tezamen met het voeren van vele gesprekken met gemeenten, provincies, bewoners en andere belanghebbenden om de situatie voor de internationale medewerkers te verbeteren.

Tegenwoordig draagt Nico bij Flexible Human Services de dagelijkse gang van zaken steeds meer over aan de directie, maar blijft betrokken vanuit een adviesrol.

“Ik hoop als bestuurslid van de ABU mijn bereik nog verder te vergroten en mij  de komende jaren  in te zetten om een verschil te maken voor de hardwerkende migranten in ons land” zegt Nico.

Wij wensen Nico heel veel succes met zijn bestuursfunctie bij de ABU.

Onlangs heeft ook het kabinet besloten om certificering bij uitzendondernemingen te verplichten. Iets waar Nico en de ABU zich al jaren voor inzetten.

De Algemene Bond Uitzendondernemingen is een Nederlandse branchevereniging van uitzendondernemingen en payrollbedrijven. Tot de ruim 500 leden behoren een aantal grote Nederlandse uitzendconcerns, waaronder Randstad, USG en Manpower. Zij hebben als ambitie om uitzendwerk van waarde te laten zijn voor de arbeidsmarkt. Meer lezen over de ABU