Zakwaterowanie

Flexwonen.nu

Flexwonen zapewnia mieszkania w Holandii.
Mieszkanie jest podstawową potrzebą Flexible Human Services . Dobre warunki mieszkaniowe są podstawą zmotywowanej siły roboczej. Mieszkania dla pracowników migrujących zapewnia siostrzana firma Flexible Human Services, Flexwonen.nu.

Poczuj się w Holandii jak w domu

Dla wszystkich pracowników tymczasowych, bez względu na to czy przyjeżdżają na dłuższy czy krótszy okres, ważne jest, aby szybko poczuli się jak w domu. Dobre warunki mieszkaniowe są do tego niezbędne, ponieważ przyczyniają się do większego poziomu zadowolenia, zdrowia i motywacji pracowników. Jasne zasady oraz właściwe zarządzanie lokalami mieszkalnymi sprawiają, że wszyscy mogą wspólnie przebywać ze sobą w przyjemnych warunkach.

Dobre warunki mieszkaniowe w Holandii dla pracowników migrujących

Od założenia swojej firmy Nico Geerlings dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie zakwaterowanie. Nie tylko dla swoich pracowników, ale także dla wszystkich pracowników tymczasowych, unikając w ten sposób nieprawidłowości, nieporozumień na temat pracowników tymczasowych, zakwaterowania oraz ich wykorzystywania. Doprowadziło to ostatecznie do stworzenia właściwego zestawu zasad i uzgodnień między gminami, podmiotami świadczącym usługi zakwaterowania i biurami pośrednictwa pracy. Takich jak znak jakości SNF, wyznaczającymi normy w zakresie pomieszczeń, prywatności, zaplecza sanitarnego, bezpieczeństwa higieny.

Więcej na temat zakwaterowania na stronie www.flexwonen.nu

Więcej informacji na temat życia w Holandii można znaleźć na tej stronie.