Disclaimer

Claimer

De verzender van deze e-mail is medewerker van Flexible Human Services, thuis in internationale arbeidsbemiddeling. Flexible Human Services is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. Klopt er iets niet of werkt er iets niet? Laat het ons weten. Dan kunnen we het zonodig direct oplossen of corrigeren.

Disclaimer

De informatie verzonden in dit bericht en/of de meegezonden bijlage(n) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u om de afzender onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Flexible Human Services staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.