Huisvestingsnood is hoog

In het themanummer ‘Goed personeel is goud waard’ van Leiden INTO Business legt auteur Dennis Captein de vinger op de zere plek van het huisvestingsprobleem en de gevolgen daarvan. De huisvestingsnood is hoog, en zonder Oost-Europese arbeiders heeft Nederland een groot probleem… Door huisvestingstekort staat economische groei onder druk. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

  • Het aantrekken van de woningmarkt, waardoor minder tijdelijke woningen beschikbaar zijn
  • Meer behoefte aan woonkwaliteit: hogere eisen aan ruimte en privacy
  • Gemeentelijk beleid: er wordt maar beperkte toestemming gegeven voor nieuwe alternatieve locaties

Maar, stelt Captein, we zien nu dat het aantal deugdelijke woningen voor arbeidsmigranten groeit, en de overlast als gevolg daarvan daalt. We zijn er alleen nog lang niet: er moet nog een behoorlijk gat worden gedicht. In het gebied tussen de vier grote steden is een tekort van maar liefst tienduizend woningen voor arbeidsmigranten.

“Voor de realisatie van voldoende woningen voor arbeidsmigranten is een grote gezamenlijke inspanning nodig. Van het bedrijfsleven, maar zeker ook van gemeenten. De nood is hoog, het economisch belang is groot en dus moeten wethouders zich in ons land nadrukkelijker met de problematiek van huisvesting voor arbeidsmigranten gaan bezighouden.”

Lees verder via https://issuu.com/intobusiness/docs/leiden_lente2019/10