ABU Fair Recruitment Code

De Algemene Bond Uitzendorganisaties (ABU) heeft voor haar leden een code opgesteld, ‘ABU Fair Employment Code voor arbeidsmigranten’, die een bijdrage moet leveren aan meer zekerheid voor de arbeidsmigrant, eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld in de branche.

Wij zijn aangesloten bij de ABU en dat betekent dat wij ons aan deze code houden. Er zijn vier pijlers die een rol spelen in de code; werk, huisvesting, registratie en veilig en gezond werken. Wij zorgen voor een onafhankelijke controle op de juiste toepassing van wet- en regelgeving. Ook zorgen we ervoor dat onze uitzendkrachten duidelijk en correct worden geïnformeerd over het werken en wonen Nederland. Lees hier de hele Fair Recruitment Code.