De koppen bij elkaar voor huisvesting arbeidsmigranten

Noordwijkerhout, 8 februari 2019 – Op de Conferentie Huisvesting Arbeidsmigranten werd op 7 februari uitgesproken hoe dringend de vraag naar woonruimte voor arbeidsmigranten is. Dit jaar zal het tekort van 100.000 woonplekken groeien naar 120.000 tot 150.000 plekken, schatten Stichting Normering Flexwonen, een keurmerk voor tijdelijke huisvesting, en Expertisecentrum Flexwonen.

Woningtekort

Al enige tijd trekken uitzendorganisaties en werkgevers aan de bel vanwege het oplopende tekort aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt maakt dat werkgevers behoefte hebben aan werknemers uit andere Europese landen. Echter bemoeilijkt het oplopende gebrek aan goede huisvesting het aantrekken van deze werknemers.

Praktijk

Veel gemeenten zijn tot op heden huiverig om dit probleem aan te pakken. Deze huiverigheid wordt vooral gevormd door de angst voor overlast door het huisvesten van migranten.

Toch blijkt in de praktijk dat het bieden van huisvesting in de vorm van wooncomplexen voor arbeidsmigranten dit probleem in alle opzichten verhelpt. De complexen voorkomen dat werkgevers gedwongen zijn om hun werkkrachten particulier te huisvesten, waardoor verdere krapte op de woningmarkt voorkomen wordt.

Daarnaast toont de praktijk dat huisvesting met het SNF-keurmerk een tevreden werkkracht oplevert. Het idee dat hieraan ten grondslag ligt is dat goede huisvesting de overlast juist voorkomt. “Een veilig thuis maakt je gelukkiger, productiever en prettiger gezelschap” zegt Nico Geerlings, directeur van uitzendorganisatie Flexible Human Services.

De koppen bij elkaar

Daarom moedigt Nico Geerlings de lokale politiek aan om zich niet te verschuilen achter een mist van beleidsbepaling, maar te denken in oplossingen. Met creatief denken kunnen zowel tijdelijke als permanente woonlocaties worden gerealiseerd. “Denk aan locaties waar in de toekomst woningbouw- of industriezones zullen komen, of vrijkomende kantoren gelegen op de grens tussen woon- en werkgebied. Zulke kantoren kunnen worden omgebouwd naar huisvesting voor arbeidsmigranten. Ik sta de lokale overheid graag bij in de zoektocht naar oplossingen.”

Praktijkvoorbeeld

De Trampoline is een praktijkvoorbeeld van een woonlocatie met SNF-keurmerk. Het in 2016 geopende wooncomplex van Flexbile Human Services biedt in tweepersoonsstudio’s huisvesting aan 144 arbeidsmigranten. De studio’s zijn voorzien van eigen keukenblok en badkamer. Het terrein biedt voldoende parkeerplaatsen, een ruime fietsenstalling en een sportveldje. De beheerder van de Trampoline woont op het terrein en is 24/7 aanspreekpunt voor bewoners en omgeving. Meer mooie praktijkvoorbeelden zijn te vinden op http://flexwonen.nl/praktijkvoorbeelden/.