Nee tegen discriminatie in de uitzendbranche

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft drie maanden geleden een Meldpunt Discriminerende Verzoeken geopend. Hier kunnen medewerkers van uitzendbureaus zoals Flexible Human Services het melden, wanneer zij van een potentiele opdrachtgever een discriminerend verzoek krijgen. Dit kunnen verzoeken zijn als ‘Ik wil voor deze opdracht geen andere medewerkers dan Poolse, want…’ of ‘Ik wil enkel medewerkers in leeftijdscategorie x, want…’ De ABU heeft een landelijk onderzoek gedaan om te testen of medewerkers dit meldpunt weten te vinden, als ze een dergelijk verzoek krijgen. Ze onderzochten aan de hand van mystery calls, waarin een discriminerend verzoek werd gedaan, of medewerkers het verzoek zouden melden. Dat is gebeurd en dat is goed nieuws! Andere meldingen die werden gedaan gingen met name om discriminatie op grond van leeftijd. Ook toonde het onderzoek dat op 87% de verzoeken via een mystery call, niet werd in gegaan. Ook dit is een mooi resultaat!

Ook bij Flexbile Human Services vinden we het belangrijk om al onze uitzendkrachten een eerlijke kans te bieden. Los van etniciteit, leeftijd of geslacht: iedereen verdient een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Daarom letten ook onze medewerkers extra goed op bij het te woord staan van potentiele opdrachtgevers.