Gezondheidszorg

De gezondheidszorg in Nederland is heel anders dan je misschien gewend bent in jouw eigen land. We begrijpen dat het een hele uitdaging kan zijn om dit andere zorgstelsel te doorgronden. Daarom vindt je hieronder een uitleg over hoe het in Nederland werkt.

Hoe werkt het?

In Nederland is de eerste en belangrijkste contactpersoon altijd de huisarts. De huisarts beslist over een verwijzing naar een specialist in het ziekenhuis. Het is niet mogelijk om zelf een afspraak te maken of naar het ziekenhuis te gaan, wat in jouw eigen land misschien wel gebruikelijk is.

Om naar de huisarts te gaan, moet je de assistente aan de telefoon de reden van uw bezoek vertellen. De assistente stelt een aantal vragen over de klachten. Daarna beslist de assistente of je kunt langskomen voor een afspraak bij de huisarts of dat je telefonisch advies krijgt.

Buiten de openingstijden van de huisartsenpost en in het weekend is er een huisartsenpost. Als je een ernstige, dringende medische kwestie hebt die niet tot de openingsuren kan wachten, moet je deze ‘huisartsenpost’ bellen. Zij beslissen of je kunt komen of dat je moet wachten. Zij zullen je doorverwijzen naar het ziekenhuis als dat nodig is. Naar het ziekenhuis gaan zonder verwijzing van een huisarts is in Nederland niet mogelijk.

Natuurlijk zijn er bij levensbedreigende noodgevallen ambulances die je kunt bellen. De persoon aan de telefoon stelt je vragen en beslist of een ambulance nodig is of dat je naar de huisarts/huisartsenpost moet. Is een situatie echter niet levensbedreigend, dan moet je altijd eerst naar de huisarts of dokterspost.

Antibiotica

In Nederland schrijven huisartsen niet vaak antibiotica voor; zij beoordelen zorgvuldig wat je precies nodig hebt. In Nederland zijn antibiotica alleen op recept verkrijgbaar. Je kunt ze niet over de toonbank kopen zoals je misschien in je eigen land gewend bent.

Door te vaak antibiotica te gebruiken, worden steeds meer bacteriën resistent voor antibiotica, waardoor de antibiotica niet meer werken. Bovendien werken antibiotica alleen tegen bepaalde bacteriën, niet tegen virussen. Daarom schrijft de huisarts ze niet vaak voor. En om deze redenen wordt het afgeraden om antibiotica uit eigen land in te nemen.

Flexible Human Services
Flexible Human Services biedt je hulp bij het maken van afspraken met de huisarts en met specialisten in het ziekenhuis (alleen mogelijk als je door de huisarts bent doorverwezen). Zij moeten echter ook rekening houden met de regels van het Nederlandse zorgstelsel. Het is altijd de beslissing van de huisarts of zijn/haar assistente wanneer zij plaats voor jou hebben. Houd er rekening mee dat er een lange wachttijd kan zijn aan de telefoon en ook voordat een afspraak mogelijk is. 

In geval van nood
In geval van een levensbedreigende noodsituatie bel je 112. Flexible Human Services heeft ook een telefoonnummer voor noodgevallen buiten kantooruren; er is 24/7 iemand beschikbaar voor noodgevallen. Zij kunnen je helpen met vertalen en met het maken van een afspraak met de huisartsenpost (in geval van een niet-levensbedreigend noodgeval).

Wat kost de gezondheidszorg in Nederland?

Zorgverzekering

Iedereen in Nederland is verplicht een basisverzekering te hebben. Alle basisverzekeringen in Nederland dekken dezelfde ziektekosten. De Nederlandse overheid bepaalt welke kosten worden gedekt in deze basisverzekering.

Met de basisverzekering ben je voor veel medische kosten gedekt. Moet je naar de huisarts? Of moet je (met de ambulance) naar het ziekenhuis voor spoedeisende hulp? Heb je medicijnen nodig? Met de zorgverzekering* ben je hiervoor verzekerd. Tandzorg en fysiotherapie zitten niet in de basisverzekering en moet je zelf betalen.

*Soms moet je voor medicijnen een eigen bijdrage betalen. Zie de uitleg over ‘eigen bijdrage’ hieronder

Flexible Human Services
Flexible Human Services heeft een deal gesloten met zorgverzekeraar ZEM en kan je de meest voordelige basisverzekering van Nederland aanbieden!
Meer informatie over de zorgverzekering? Zie ZEM.nl.

Deductable excess (eigen risico) and personal contribution (eigen bijdrage)

Deze twee dingen klinken in de Nederlandse taal misschien als hetzelfde, maar het zijn 2 verschillende dingen wat betreft de zorgverzekering en de betaling. Hieronder leggen we het verschil uit.

Deductible Excess (Eigen Risico)
Een zorgverzekeraar vergoedt veel medische kosten, maar in bepaalde situaties moet je een deel van de kosten zelf betalen. Dit deel heet het eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico is in de Nederlandse wet vastgelegd op maximaal 385 euro per jaar.

Voor afspraken met de huisarts hoeft je geen eigen risico te betalen. Deze afspraken worden volledig vergoed door jouw zorgverzekering.

Flexible Human Services
Goed nieuws voor jou! Flexible Human Services heeft een verzekering die deze kosten voor je dekt als je kiest voor de collectieve verzekering van ZEM via Flexible Human Services. Hierdoor hoef je het eigen risico van 385 euro niet te betalen! Normaal gesproken moet iedereen in Nederland het eigen risico betalen als je naar het ziekenhuis gaat; voor een ongeval, een ander spoedgeval of voor een afspraak met een specialist. Krijg je de collectieve verzekering van ZEM via Flexible Human services: dan hoef je dit geld niet te betalen.

Kies je voor de collectieve verzekering bij ZEM via Flexible Human Services, dan ben je verzekerd vanaf de dag dat je je contract tekent. Als je contract afloopt, eindigt je zorgverzekering automatisch op de laatste dag van je contract.

Personal contribution (Eigen Bijdrage) – Medicijnen
Jouw basisverzekering vergoedt niet alle medicijnen. In Nederland staat in de wet welke medicijnen worden vergoed. Voor sommige medicijnen moet je bijbetalen of alles zelf betalen. Dit heet een ‘eigen bijdrage’.

Betaling tijdens ziekte

Op de eerste dag van jouw ziekte wordt een ‘wachtdag’ toegepast. Voor deze dag krijgt je geen volledige betaling. Daarna is de betaling voor ziekte afhankelijk van het soort contract, het aantal uren dat je gemiddeld gewerkt hebt voor het bedrijf in de weken voorafgaand aan jouw ziekte. Om de ziekte-uitkering te ontvangen, moet je je houden aan de verplichtingen zoals beschreven in de Nederlandse wet.

Bedrijfsarts

Duurt je ziekte langer; dan plant je werkgever een afspraak met de bedrijfsarts voor je in. De bedrijfsarts wordt betaald door de werkgever, maar het is een onafhankelijke arts. De bedrijfsarts is een speciale arts in Nederland. Hij of zij is de enige die jou en je werkgever advies kan geven over je arbeidsgeschiktheid met je ziekte. Dit is bepaald in de Nederlandse wet. De bedrijfsarts deelt geen medische informatie met jouw werkgever, maar geeft alleen een advies over het soort werk dat je met jouw ziekte nog kunt doen. Als je bijvoorbeeld een been breekt, kun je misschien geen werk doen waarbij je veel moet lopen, maar je bent wel geschikt om zittend werk te doen. Zowel jouw werkgever als jij zijn verplicht het advies van de bedrijfsarts op te volgen.

Tandarts & fysiotherapie

Tandzorg en fysiotherapie zijn niet inbegrepen in je ziektekostenverzekering en moet je zelf betalen.

Flexible Human Services
Nog een voordeel voor jou, wanneer je collectief verzekerd bent bij ZEM via Flexible Human Services: Door het collectieve contract met ZEM dat Flexible Human Services heeft voor hun werknemers, is er in sommige gevallen een vergoeding voor fysiotherapie en spoedeisende tandheelkundige zorg. Dit is echter sterk afhankelijk van de situatie en wordt door de verzekering per individuele situatie bekeken.

Zwanger in Nederland

De Nederlandse gezondheidszorg met betrekking tot zwangerschap en prenatale controles werkt vaak heel anders dan je in jouw eigen land gewend bent. Lees dit aparte artikel over zwangerschap in Nederland voor meer informatie.

Psychologische en psychiatrische hulp

Als je psychische problemen hebt, kan jouw huisarts je doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De wachtlijsten voor beide specialisten kunnen echter vrij lang zijn, soms 6 maanden of langer.  Bovendien is het vrij moeilijk om naar de psycholoog te gaan als je geen Nederlands (of eventueel Engels) spreekt. Er zijn weinig psychologen in Nederland die andere talen spreken (zoals Pools of Roemeens). Ze zijn echter schaars en de wachtlijsten kunnen nog langer zijn. Bovendien worden de kosten voor psychologen niet altijd gedekt door de ziektekostenverzekering.

Verhuizen naar een nieuw land, beginnen met een nieuwe baan, nieuwe huisgenoten ontmoeten kan een hele uitdaging zijn. Als je je geestelijk niet zo goed voelt, kan het raadzaam zijn in jouw eigen land te laten behandelen voor jouw geestelijke gezondheidsproblemen voordat je naar het buitenland verhuist. In je eigen land kan hulp in je eigen taal geboden worden, terwijl het in Nederland erg moeilijk is om de juiste hulp te krijgen als je geen Nederlands (of Engels) spreekt.

Lees hier het artikel over psychologische hulp in Nederland.

Flexible Human Services
Wij bieden onze hulp aan alle werknemers. We doen dit zonder enige wettelijke verplichting en nog belangrijker; we doen dit gratis! Wij begrijpen dat je je vreselijk voelt als je ziek bent. We begrijpen dat je misschien niet weet wat je moet doen, waar je heen moet en dat je misschien direct onze hulp wilt. Onze prioriteit ligt bij de mensen die het het hardst nodig hebben. We doen ons uiterste best om iedereen zoveel mogelijk te helpen. Wij rekenen op jouw vriendelijkheid, geduld en begrip zoals je op de onze kunt rekenen!