Zwangerschap

Onderstaand kun je een korte uitleg vinden, waar je rekening mee moet houden wanneer je zwanger bent en alles daaromheen tijdens werk in Nederland. Ook vind je een aantal links naar handige websites over zwangerschap in Nederland.

Zwangerschap & werk: hoe is dat geregeld in Nederland?

Begeleiding tijdens zwangerschap – de verloskundige

De begeleiding van zwangeren is in ieder land anders geregeld, zo ook in Nederland. In Nederland gaat een zwangere vrouw niet standaard naar de gynaecoloog. Een afspraak met de gynaecoloog is alleen mogelijk na een doorverwijzing van de verloskundige. De verloskundige zal dit alleen doen als er complicaties optreden tijdens de zwangerschap.

Hoewel je in Nederland altijd terecht kunt bij de huisarts, is ook de huisarts niet degene die zwangere vrouwen begeleidt tijdens de zwangerschap. In Nederland gaat een zwangere vrouw na 3 maanden naar de verloskundige. De verloskundige geeft een zwangerschapsverklaring af (niet eerder dan 3 maanden) en controleert of alles goed is met de baby.

Belangrijk: Zoek altijd een verloskundige in de buurt. Hoewel het begrijpelijk is dat je een verloskundige wil zoeken die mogelijk jouw eigen taal spreekt, woont deze verloskundige vaak niet in de buurt. De verloskundige is ook degene die bij de bevalling aanwezig is. Hiervoor moet de verloskundige snel ter plekke kunnen zijn en is het belangrijk dat zij in de buurt woont.

Thuisbevalling

In Nederland is het heel normaal om thuis te bevallen. Alleen bij complicaties wordt er besloten tot een bevalling in het ziekenhuis. Deze beslissing maakt de verloskundige. Er zijn mensen die per se in het ziekenhuis willen bevallen. Als hier geen aanleiding voor is dan komt een deel van de kosten van de bevalling, ongeveer €500 voor de eigen rekening van de zwangere vrouw. De zorgverzekering vergoedt alleen de kosten als een ziekenhuis bevalling noodzakelijk is volgens de verloskundige.

Zwangerschapsverlof

Het UWV is namens de overheid onder andere verantwoordelijk voor de toekenning en uitkering van het Zwangerschaps-en Bevallingsverlof en Uitkeringen in Nederland.  Alle informatie over Zwangerschapsverlof is te vinden op hun website.

In Nederland werkt een zwangere vrouw door tot 4 tot 6 weken voorafgaand aan de uitgerekende datum, dan start het Zwangerschapsverlof. Na de bevalling heeft de vrouw nog recht op 10 tot 12 weken Bevallingsverlof. Het Zwangerschap- en Bevallingsverlof vallen onder de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) verlofregeling. WAZO is ook de naam die het UWV gebruikt in hun brieven. Het Zwangerschaps- en Bevallingsverlof duurt minimaal 16 weken in Nederland. Soms iets langer, als je bijvoorbeeld later dan de uitgerekende datum bevalt. Dan wordt het Zwangerschaps- en Bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat je na de uitgerekende datum bent bevallen. Voor een rekentool voor de precieze data van jouw verlof, kun je hier meer informatie vinden van het UWV

Als zwangere vrouw, geef je zelf tijdig aan bij je werkgever of je 4, 5 of 6 weken voor je uitgerekende datum met Zwangerschapsverlof wil gaan. Het Zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt door je werkgever aangevraagd bij het UWV. Het UWV betaalt namelijk het WAZO verlof. Dit verlof is 100% van het gemiddelde loon over het afgelopen jaar. Voor een uitgebreide uitleg hierover, zie deze informatie van het UWV.

Zorg ervoor dat jouw persoonlijke gegevens te alle tijde up-to-date zijn bij jouw werkgever. Dit ben je wettelijk verplicht, maar het is ook belangrijk voor jezelf . Wanneer de werkgever WAZO verlof aanvraagt bij het UWV moeten zij jouw huidige adresgegevens, telefoonnummer en bankrekeningnummer doorgeven aan het UWV. Het UWV neemt mogelijk telefonisch, of per brief, contact op met jou wanneer zij vragen hebben. Als jij geen antwoord geeft op de vragen van het UWV, zowel telefonisch als per brief, wordt de uitkering mogelijk geweigerd. Hier kan de werkgever niets aan doen. De werkgever doet alleen de aanvraag voor de uitkering voor hun zwangere werknemers. Wijzigt er iets in je situatie terwijl je een uitkering ontvangt? Geef z.s.m. de wijziging door aan het UWV; hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

Weer aan het werk na de bevalling

Nadat het Zwangerschaps-en Bevallingsverlof is afgelopen ga je weer aan het werk. Wil je minder werken na je verlof om meer tijd te kunnen doorbrengen met je kindje? Bespreek dit dan ruim van tevoren (voordat je met verlof gaat) met je werkgever.

Bij Flexible Human Services bespreek je dit met je coördinator. Jouw coördinator zal dan samen met jou de mogelijkheden bespreken om minder te werken. Dit is niet in alle gevallen mogelijk bij jouw eigen opdrachtgever en zou het daarom kunnen dat we ook kijken samen met jou naar werkzaamheden bij een andere opdrachtgever. Samen met jou zoekt de coördinator op zoek naar de beste oplossing voor jouw situatie.

Kinderopvang

Let op; Als je weer aan het werk gaat en er is niemand in je omgeving die voor je baby kan zorgen, zul je kinderopvang moeten regelen. In Nederland is het erg druk op de kinderopvang; er zijn wachtlijsten voor een plekje. Regel de kinderopvang voor jouw kindje dus ruim van tevoren; vraag direct kinderopvang aan zodra je weet dat je in verwachting bent. Het niet (op tijd) regelen van kinderopvang is géén reden om niet te komen werken. Heb je hulp nodig bij het regelen van kinderopvang? Bij Flexible Human Services kun je contact opnemen met Sociale Begeleiding, zij kunnen jou helpen met het vinden van kinderopvang.

In Nederland bestaat er ook kinderopvangtoeslag. Dit betekent dat je mogelijk een deel van de kosten van de kinderopvang terugkrijgt van de Nederlandse overheid. Lees hier meer over hoe de kinderopvangtoeslag in zijn werk gaat, welke eisen hieraan verbonden zijn en hoe je dit aanvraagt.

Zwangerschap & Ziekte

Zwangerschap is geen ziekte, maar het kan helaas voorkomen dat je ziek wordt met zwangerschap gerelateerde klachten. Word je ziek als gevolg van je zwangerschap? Dan dien je dit z.s.m. aan je werkgever door te geven, bij Flexible Human Services meld je dit bij Sociale Begeleiding.

Vervolgens word je door je werkgever aangemeld bij het UWV voor een ziektewet uitkering en zul je worden opgeroepen voor een afspraak bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts geeft advies over eventuele passende werkzaamheden. Het advies van een bedrijfsarts is bindend en het valt onder jouw wettelijke plicht om deze adviezen op te volgen. Je kunt dus niet weigeren dit eventuele passende werkzaamheden of passend werk te verrichten, want dit zal gevolgen hebben voor je ziektewet uitkering van het UWV.

Dit gaat wellicht anders dan je in jouw thuisland gewend bent. In Nederland gaan het UWV en de bedrijfsarts uit van wat iemand nog wél kan tijdens ziekte. De bedrijfsarts adviseert dus ook vaak passende werkzaamheden. Flexible Human Services heeft een groot klantenbestand en vrijwel altijd kunnen wij passend werk voor jou regelen, wat je geacht wordt uit te voeren volgens de Nederlandse Wet.

De bedrijfsarts is in Nederland de enige arts die advies kan geven over (passende) werkzaamheden. De huisarts of de verloskundige kunnen dus geen advies geven over werk. Ook een verklaring van een gynaecoloog of arts uit jouw thuisland is niet voldoende om niet te hoeven werken, als de bedrijfsarts in Nederland daar anders over denkt. Het niet opvolgen van het advies van de bedrijfsarts heeft tot gevolg dat je uitkering kan worden stopgezet.

Het UWV bepaald of je recht hebt op een Ziektewet uitkering tijdens je ziekte door zwangerschap. Zij betalen deze uitkering rechtstreeks aan jou op het bankrekeningnummer wat je aan ons hebt doorgegeven. Het UWV neemt contact op met jou om te bepalen of je recht hebt op een Ziektewet uitkering. Zorg dus dat je altijd bereikbaar bent en tijdig reageert op brieven van het UWV. Je uitkering wordt afgewezen als het UWV jou niet kan bereiken.

Zorgverzekering

Veel medewerkers hebben hun Zorgverzekering geregeld via hun werkgever. Als je via Flexible Human Services bij ZEM (Zorg en Zekerheid) verzekerd bent, ben je ‘collectief’ verzekerd voor de Basisverzekering. Deze collectieve verzekering via de werkgever is alleen voor werkende mensen in Nederland. Dit betekent dat jouw (ongeboren) kindje NIET is meeverzekerd via deze verzekering.

Het is heel belangrijk dat je – zodra je weet dat je zwanger bent – een eigen privé zorgverzekering regelt. Het is sterk aan te raden om naast je basisverzekering, een aanvullende verzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld een special gezinspakket waarin kraamzorg ook verzekerd is. Het team Sociale Begeleiding kan je hierover informeren.

Huisvesting Flexwonen.nu

Huur jij een kamer via Flexwonen.nu en ben je zwanger? Helaas is het niet toegestaan door Flexwonen.nu dat er baby’s gebruik maken en woonachtig zijn in de huisvesting.

Dit heeft verschillende redenen; bijvoorbeeld dat de huisvesting van Flexwonen niet is ingesteld op baby’s; het is niet mogelijk om een baby kamer in te richten die voldoet aan de eisen; de veiligheidsvoorzieningen zijn niet ingesteld op baby. Er zijn geen bevallingsvoorzieningen en andere gebruikers kunnen veel overlast ondervinden van baby’s.

Als je zwanger bent, zal Flexwonen.nu het contract tijdig opzeggen, maar uiterlijk als je 6 maanden zwanger bent. Dit heeft er mee te maken dat je vroegtijdig kunt bevallen en op dat moment nog woonachtig bent in de Flexwonen.nu huisvestingslocatie. Het wordt dan ook aangeraden om direct te beginnen met het zoeken naar een privé huisvestingslocatie zodra je weet dat je in verwachting bent. Je dient je daarnaast in te schrijven in het BRP bij de gemeente waar je privé huisvesting hebt gevonden. Wanneer je baby is geboren moet je binnen 3 dagen jouw baby aangeven (registreren) bij de gemeente waar je woont. Dit doe je bij het gemeenteloket.

Terug naar je thuisland

Wil je liever terugkeren naar je thuisland nu je zwanger bent? Dat is heel begrijpelijk. Hier heb je mogelijk meer familie of vrienden wonen en ben je mogelijk meer bekend met alles wat je moet regelen.

Let er wel op dat je tijdig je contract bij Flexible Human Services opzegt. Indien van toepassing: Geef ook aan het UWV jouw juiste (nieuwe) contactgegevens door en volg de instructies van het UWV op, met betrekking tot het doorgeven van de geboorte van je kind. Het UWV vraagt na de geboorte om een kopie van het geboortebewijs als je in het buitenland bevalt. Controleer ook goed of de zorgverzekering ook de zorg voor jou en je kindje dekt in het buitenland, of sluit een nieuwe zorgverzekering af in jouw thuisland.

Uitgebreide informatie over zwangerschap in Nederland en tijdens je werk bij Flexible Human Services vindt je in onze zwangerschapsbrochure voor onze medewerkers. Deze vraag je aan door te bellen naar Sociale Begeleiding.

Meer informatie

Zwangerschap, verlof, kinderopvang en werk zijn dus wellicht heel anders geregeld in Nederland dan jij gewend bent. Zorg dat je goed op de hoogte bent van de Nederlandse regels omtrent zwangerschap en werk. Heb je vragen over zwangerschap en werk in Nederland? Bezoek dan onderstaande websites – of, als werknemer van Flexible Human Services –neem contact op met het team van Sociale Begeleiding.

Meer informatie over zwangerschap in Nederland vind je hier:

Website van de Rijksoverheid  – hier vind je een handig overzicht van alle zaken die je in Nederland moet regelen als je zwanger bent. 
Website van het UWV – hier vind je informatie over de zwangerschaps-en bevallingsuitkering.

Andere websites:
allesoverzwanger.nl
24baby.nl
Mamaenzo.nl
Oudersvannu.nl