Werken

Op deze pagina kun je alles lezen over wat je moet weten met betrekking tot werken voor Flexible Human Services in Nederland. We zullen je in dit artikel meer informatie geven over: loon, contracten, wetten en veiligheid op de werkvloer.

Contract en Loon

Flexible Human Services is een uitzendbureau, bekijk hieronder een video van EURES over wat een uitzendbureau is, wat het voor jou kan betekenen en welke voordelen het heeft om voor een uitzendbureau te werken. 

Contracten

Omdat wij een uitzendbureau zijn, werken wij met een uitzendovereenkomst die alleen gegeven mag worden door uitzendbureaus. Dit contract bestaat uit fases en soms met een uitzendbeding. Hieronder meer over wat dit inhoud.

Er zijn drie fases:

Fase A: duurt maximaal 52 weken (1 jaar). Wettelijk gezien is dit een 0-uren oproepcontract. Dit betekent dat een uitzendbureau, wanneer er geen werk is, jou niet hoeft te betalen. Echter, FHS biedt jou een werkgarantie van 36 uur per week in een Fase A-contract. Dit betekent dus dat ook als wij even geen werk kunnen aanbieden, en jij hier niets aan kunt doen, jij 36 uur per week uitbetaald krijgt. Ook in een Fase A contract. Meer informatie hierover lees je in onze 7 zekerheden!

Fase B: In fase B mag je maximaal 6 contracten ontvangen binnen 3 jaar. In het contract is er een urengarantie van 120 uren per periode (4 weken) opgenomen. FHS biedt hier ook een werkgarantie van 36 uur per week. Dit betekent dat wij hier ook positief afwijken en je hier ook kunt genieten van de voordelen van de 7-zekerheden van FHS!

Fase C: Na het doorlopen van Fase A en B kan je een fase C-contract ontvangen. Dit is een contract voor onbepaalde tijd. Het fase C-contract biedt een contractuele urengarantie van 144 uur per 4 weken (36 uur per week). Er kunnen ook minder contracturen overeengekomen worden afhankelijk van jouw wensen, bijvoorbeeld als je een dag thuis wilt blijven met je (pasgeboren) kind.

Uniek aan FHS is dat wij jou al na 1 jaar een Fase C contract kunnen aanbieden. Dit doen wij bij medewerkers die goed presteren en waar wij in geloven! Goede medewerkers willen wij natuurlijk behouden en ook belonen. Een Fase C contract geeft jou meer zekerheid.

In het contract staan nog meer dingen zoals jouw proefperiode bij de start van je werk (de proeftijd), arbeidsomstandigheden, de opzegtermijn of jouw pensioen. Aan de afspraken in het contact moeten jij en FHS zich houden. Je krijgt je contact altijd te lezen voordat je deze afsluit. Het is in jouw eigen taal en opgesteld in begrijpelijke taal. Mocht je toch vragen hebben, we leggen graag uit wat iets inhoudt.

Uitzendbeding

In Fase A contracten  is vaak een uitzendbeding opgenomen. Een uitzendbeding is een bepaling in de uitzendovereenkomst die ervoor zorgt dat deze overeenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau voortijds eindigt als de opdracht stopt. Als je werkt als uitzendkracht met een Fase A contract met het ‘uitzendbeding’, kan je werk dus stoppen als de opdrachtgever waar je werkt bepaalt dat de opdracht stopt. Je krijgt dan alleen loon over gewerkte uren. Er mag maximaal 52 weken gewerkt worden met een fase A contract met uitzendbeding. Daarna krijg je een tijdelijk contract, waarin een aantal uren is vastgelegd en jouw contract niet meer kan worden beëindigd op basis van ‘ einde opdracht’

Loon

De Nederlandse overheid bepaalt het wettelijk minimumloon. Dit is een bedrag dat je minimaal dient te ontvangen wanneer je werkt. Dit minimumloon is vastgesteld voor mensen van 21 jaar of ouder. Ben je onder de 21 jaar dan heb je recht op het wettelijk minimumjeugdloon. Veel werkgevers hebben een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).
Dit is een verzameling van afspraken, die gelden voor werknemers die werken in die branche/sector. Hierin zijn verschillende zaken opgenomen zoals werktijden, toeslagen en lonen. Als er een CAO geldt, dan ontvang je het loon dat hierin is afgesproken. Dat is altijd gelijk aan of hoger dan het wettelijke minimum (jeugd)loon.

Bij Flexible Human Services heb je de garantie dat je altijd het FHS-garantieloon ontvangt. We bieden minimaal het garantieloon op basis van een 38-uur werkweek. Dit doen wij ook wanneer het bedrijf waar je werkt een 40-uur werkweek hanteert, waardoor het wettelijk minimumloon eigenlijk lager ligt. Hieronder een tabel ter vergelijking:

LeeftijdWettelijk minimumloon op basis van 40-uur werkweekFHS Garantieloon
20+€13,27€13,27
19 jaar€8,21€12,00
18 jaar€6,84€12,00

Loonstrook en uitbetaling

Als jij een Fase A-contract hebt, krijg je jouw loon wekelijks uitbetaald op je bankrekening.

Bij een Fase B- of C-contract ontvang je jouw loon elke 4 weken op je bankrekening.

In Nederland is het verplicht om het loon over te maken naar een bankrekening op de naam van de persoon voor wie het loon is. Loon contant uitbetalen is bij wet verboden. Zo kan er op toegezien worden dat iedereen het minimumloon ontvangt en medewerkers niet te weinig betaald krijgen. Het is dus belangrijk dat je beschikt over een bankrekening die op jouw eigen naam staat.

Voordat je jouw loon ontvangt sturen wij jou altijd je loonstrook. Deze ontvang je via onze applicatie. Op je loonstrook staat hoeveel je verdient hebt over de afgelopen week of 4 weken. Je leest op je loonstrookje jouw bruto en nettoloon, en de belastingen en premies die wij inhouden. Dit is bijvoorbeeld jouw loonbelasting, ook wel loonheffing genoemd. Dit is de inkomensbelasting die je af dient te dragen aan de Nederlandse overheid. Je kunt terug vinden op je loonstrook hoeveel uren je gewerkt hebt en de periode waarover je loon krijgt. Ook toeslagen voor bijvoorbeeld overwerk en onkostenvergoedingen staan op je loonstrook. Je ziet hier ook wat we inhouden op je loon op je loon, voor bijvoorbeeld huisvesting en je ziektekostenverzekering.

Arbeidstijdenwet

In Nederland bestaat een wet voor alles rondom werktijden en uren, de Arbeidstijdenwet. Hierin staat bijvoorbeeld de verplichting voor het uitbetalen van extra gewerkte uren. En hierin is vastgelegd dat je niet meer dan 12 uur per dag mag werken en maximaal 60 uur per week. Lees hier meer over de arbeidstijdenwet. Je vindt er brochures in het Nederlands, Pools, Duits en Engels. De regels rondom werktijden, toeslagen en pauzetijden binnen specifieke sectoren zijn vaak opgenomen in de CAO.

Veilige werkomgeving

Veiligheid in de werkomgeving is op veel zaken van toepassing; van niet te lang werken tot beschermmiddelen zoals een veiligheidsbril, maar ook niet gepest worden op de werkvloer valt hieronder. In Nederland zijn er verschillende wetten, regels en instanties die ervoor zorgen dat jouw veiligheid op de werkvloer gewaarborgd wordt.

In Nederland moeten werkgevers en werknemers zich aan bepaalde regels houden om zo gezond en veilig mogelijk te kunnen werken. Deze regels zijn beschreven in de Arbowet. Onderwerpen die bijvoorbeeld in deze wet naar aan bod komen: wat moet je doen als je met gevaarlijke stoffen werkt, hoe moet je omgaan met zwaar lichamelijk werk, welke beschermingsmiddelen moet je gebruiken in bepaalde werksituaties en hoe kun je je werkplek goed inrichten.

Vind je dat jouw werkplek niet veilig is?

Bespreek dit dan altijd met de leidinggevende op de werkvloer of met jouw coördinator. Mocht er niets veranderen, nadat je met je coördinator en leidinggevende op de werkvloer hebt gesproken, neem dan contact op met het team Sociale Begeleiding van FHS.

Het bedrijf waar jij werkzaam bent heeft specifieke veiligheidsregels met betrekking tot veilig werken. Zij informeren jou over de regels op de werkvloer en verstrekken jou de benodigde Persoonlijke Beschermingsmiddelen. (behalve je werkschoenen, die ontvang je van FHS). Weet je niet precies wat de veiligheidsregels zijn of heb je nog vragen hierover? Dan kun je dit aan je leidinggevende op de werkvloer vragen. Heb je zorgen over de veiligheid op de werkvloer en kun je dit niet bespreken met je leidinggevende op de werkvloer? Neem dan contact op met je coördinator. Als je daar ook niet terecht kunt dan kun je contact opnemen met team Sociale Begeleiding. Zij bespreken jouw zorgen met de veiligheidscoördinator van FHS.

Naast de werkgever is het natuurlijk ook van belang dat je zelf ook zorgt voor een veilige werkplek. Houd je aan de veiligheidsinstructies en draag beschermingsmiddelen wanneer dit nodig is. Jij bent verplicht onveilige situaties direct te melden bij de leidinggevende op de werkvloer. Als je betrokken bent bij een bedrijfsongeval of een onveilige situatie moet je hiervan verslag doen bij jouw leidinggevende. Snap je iets niet, of is iets niet veilig naar jouw mening? Bespreek dit dan met jouw leidinggevende.

Het is belangrijk dat jij de juiste beschermingsmiddelen hebt om gezond en veilig te kunnen werken. Ze beschermen bijvoorbeeld je hoofd, ogen, oren, handen en voeten, of je longen. Ze verminderen het gevaar op (blijvend) letsel of ziekte. Het bedrijf waar je werkzaam bent geeft jou de beschermingsmiddelen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Jouw werkgever kan jou uitleggen hoe je dit moet doen.

FHS heeft de veiligheid en gezondheid van de medewerkers erg hoog staan. We helpen graag om ervoor te zorgen dat je veilig je kunt werken..

Vertrouwenspersoon

Ook pesten en ongewenst gedrag kunnen een onveilige werkplek creëren. Pesten of agressief gedrag op het werk kan zorgen voor psychische problemen of lichamelijk letsel. Daardoor kun jij minder goed je werk doen. Meld dit altijd bij je leidinggevende. In veel bedrijven is hiervoor iemand aanwezig die dit met jou in vertrouwen kan bespreken en kan meedenken over een oplossing. Ook heeft FHS een vertrouwenspersoon die je altijd mag bellen wanneer een dergelijke situatie voorkomt. Deze persoon luistert graag naar jouw verhaal en zal helpen met het vinden van een oplossing.

Werken en ziekte

Wil je weten wat je rechten en plichten zijn bij werk en zwangerschap in Nederland? Dat kan je vinden op deze pagina.

Wat gebeurt er als je ziek wordt? Wat zijn dan jouw rechten en plichten? Informatie hierover kan je op deze pagina vinden.

ABU
Flexible Human Services is sinds 2018 in het bezit van het ABU certificaat. De ABU vertegenwoordigt flexwerkers en uitzendbureaus in Nederland. De ABU heeft een Fair Recruitment Code (FRC) opgesteld die staat voor een transparant en eerlijk wervingsproces. Wij ondersteunen dit en informeren je graag over de onderwerpen die in de FRC aan de orde komen. Klik hier voor een ABU video over werken in Nederland.